Podmínky webu

Provozovatelem tohoto portálu je společnost Collorito s.r.o. se sídlem Sukova třída 1556, 530 02 Pardubice, IČ: 015 285 21. Více o projektu se dozvíte zde.
 
Portál slouží ke zveřejňování tipů a vizitek služeb a míst. Provozovatel není prodejcem daných nabídek. Veškeré prodeje uskutečněné na základě tipů na tomto portále probíhají mezi návštěvníkem stránek a prodejcem dané služby.
 
Tipy zveřejňované na tomto portálu nejsou nabídkou nebo reklamou. Jednotlivé tipy jsou zveřejňovány bez jakékoliv záruky jejich platnosti, především starší tipy tak mohou být neaktuální. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakýkoliv tip. Vizitky jsou zveřejňovány na základě informací dostupných z veřejných zdrojů. Vizitky mohou být vkládány i návštěvníky stránek, v takovém případě nenese provozovatel odpovědnost za jejich zveřejnění.
  
Na stránkách jsou použity pouze obrázky s možností volného užití nebo obrázky pod licencí CC, případně veřejně dostupné obrázky jednotlivých služeb a míst.
 
Kromě případů, kdy žadatel sám poskytne společnosti osobní data, neshromažďuje Provozovatel žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu.
Návštěvníci a uživatelé portálu berou na vědomí, že obsah tohoto portálu je chráněn předpisy na ochranu autorských práv a dalšími předpisy, jimiž se řídí ochrana duševního vlastnictví. Uživatel není oprávněn kopírovat, distribuovat, rozmnožovat, prodávat, měnit, upravovat či přenášet obsah webu nebo do něj jakkoliv zasahovat. Uživatel dále není oprávněn tento používat pro komerční účely nebo obsah webu pro tyto účely jakkoliv zpřístupňovat. Pro využívání obsahu tohoto portálu nesmí uživatel využívat automatizovaných procesů.
 
Za obsah, který na tento web vkládají uživatelé, jsou vždy odpovědni. Zároveň jsou povinni řídit se platnými zákony České republiky. Zakázáno je především vkládání příspěvků, které slouží k propagaci služeb a zboží, jejichž reklama je regulována příslušnými předpisy, dále se zakazuje vyzývání k rasové nesnášenlivosti a vkládání vulgárních příspěvků. Dále je zakázáno vkládání obrázků a dalších dokumentů, pokud uživatel není vlastníkem autorských práv nebo nedostal souhlas se zveřejněním. Příspěvky, které mají za cíl poškození subjektu nebo osoby, nebude tolerováno. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za obsah, který na Portál vkládají uživatelé.
 
Provozovatel nevykonává aktivní dohled nad obsahem vložným uživatelem.
 
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.